Knutselen Ridders
 

Een ridder was in de middeleeuwen een zwaar bewapende, effectieve krijger te paard, die de ridderslag ontvangen had van een andere ridder of de koning.
Later werd het ridderschap vooral geassocieerd met de adel, vermoedelijk omdat alleen deze elite de kosten voor de uitrusting konden veroorloven, en zo het ridderschap kon verwerven.
Uiteindelijk werd de ridderstand een gesloten klasse binnen de adel, die een eigen ethiek en eigen gebruiken ontwikkelde.
Aanvankelijk werden ridders gerekruteerd uit dienstmannen van rijke edelen. Men kon dan opklimmen tot ridder.
Vanaf de 8e eeuw ontstond de ridderstand, waarvan het lidmaatschap vooral erfelijk bepaald werd.